Alcatel Link Zone je kapesní 4G hotspot, ktery p?ipojí k mobilnímu internetu

Gratuit
Recevez toutes nos informations et actualités par Email.

Entrez votre adresse email:

Alcatel je jednou ze zna?ek, která nás pravidelně zásobuje novym p?íslu?enstvím pro mobilní sítě. Alcatel Link Zone je dal?í ze série p?enosnych hot spot?, do kterého vlo?íte SIM coque Huawei Ascend Y300 kartu operátora a m??ete si doma nebo na cestách vytvo?it mobilní p?ístupovy bod pro p?ipojení p?es Wi-Fi.

Klepněte pro vět?í obrázek

P?ipojit se tímto zp?sobem m??e najednou a? 15 za?ízení. Modem podporuje v?echny sou?asné sí?ové technologie na v?ech obvyklych pásmech v?etně LTE 800 MHz. Za?ízení má coque Huawei Y3 velikost kreditní karty, pouze tlou??ka je vy??í (12,6 mm) a vá?í 90 gram?. Vestavěná baterie s kapacitou 1 800 mAh vysta?í na 7 hodin provozu.

Klepněte pro vět?í obrázek

Jednoduchy monochromaticky displej informuje ikonami o stavu signálu, Wi-Fi p?ipojení, stavu baterie a p?íchozí zprávy na vlo?enou datovou SIM. Za?ízení m??ete zakoupit na volném etui Huawei Y560 / Y5 trhu v ?erné barvě za 1 599 K?.

 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »
 • »